De Nederlandse Regenwormen

Herziene druk verwacht begin maart 2024

Regenwormen zijn een ecologisch en economisch zeer belangrijke diergroep, maar toch nog verrassend onbekend. Deze gids presenteert tabellen en soortbeschrijvingen met gedetailleerde foto’s van alle 30 in Nederland voorkomende of verwachte soorten, die voor een groot deel goed in het veld op naam te brengen zijn. Zo is deze fascinerende groep een stuk toegankelijker geworden!

Categorie:

Beschrijving

Regenwormen vervullen een vitale rol in de meeste terrestrische ecosystemen door hun invloed op de bodem: ze zorgen voor de afbraak van organisch materiaal, waardoor voedingsstoffen vrijkomen, en woelen met hun gegraaf de bodem om. Ze zijn dus ontzettend belangrijk voor de plantengroei en voor de stofkringlopen in het hele ecosysteem! Des te verbazingwekkender is het dat er maar weinig bekend is over de Nederlandse regenwormen, en dat er nog geen overzichtelijk determinatiewerk bestond.

Deze nieuwe tabel van Anne Krediet brengt daar verandering in! Aan de hand van soortbeschrijvingen met gedetailleerde foto’s, en twee tabellen (voor binoculair- en veldgebruik) worden alle Nederlandse soorten behandeld. Dat zijn er 30 in totaal, inclusief enkele pas ontdekte of verwachte soorten. De algemene soorten zijn goed in het veld te herkennen. Zo is deze fascinerende groep ineens zeer toegankelijk voor geïnteresseerden!