Annulering & herroeping

  • U heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Stichting Jeugdbondsuitgeverij wordt uitgezonden.
  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat u uw bestelling heeft ontvangen.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring via mail, telefoon of het contactformulier op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk instructies voor het terugzenden van de bestelde producten.
  • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Nadat u ons heeft gemeld dat u gebruik maakt van uw recht tot herroeping dient u de bestelde producten binnen 14 dagen in ongebruikte staat en in originele verpakking aan ons terug te sturen. De kosten en het risico van deze retourzending zijn voor uw rekening. In het geval dat het geretourneerde sporen van gebruik vertoont zijn wij gerechtigd hier kosten voor in rekening te brengen.
  • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.