Privacy & Cookies

  • Stichting Jeugdbondsuitgeverij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
  • De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
  • Stichting Jeugdbondsuitgeverij zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Stichting Jeugdbondsuitgeverij overeengekomen opdracht.
  • U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of email) verzoek hiertoe aan Stichting Jeugdbondsuitgeverij te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Stichting Jeugdbondsuitgeverij zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.
  • De website van stichting Jeugdbondsuitgeverij maakt gebruik van zogenaamde sessie-cookies, dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt om uw sessie te herkennen, bijvoorbeeld om de inhoud van uw winkelwagen bij te kunnen houden. Voor de wet worden deze gerekend onder functionele cookies, hiervoor hoeven wij dus geen toestemming te vragen.